Ga naar de inhoud

Geschiedenis

George Dick (foto), de oprichter van Probus België, vroeg einde 1985 aan Rotary Antwerpen-Noord de mogelijkheid te onderzoeken om, onder haar peterschap, een zesde Probusclub op te richten in het Antwerpse. Hierop kreeg Léon Van De Moer van zijn Rotaryclub de opdracht een nieuwe Probusclub te starten.

In augustus 1986 werden een twaalftal kandidaat-leden uitgenodigd op een lunch tijdens welke Probus werd voorgesteld. Onder hen vrij veel Nederlanders. Geen interesse!

Een tweede poging, op 5 oktober 1986, slaagde wel: drie kandidaten toonden belangstelling.

Op 29 oktober 1986 werd Probusclub Antwerpen-Noord officieel boven de doopvont gehouden in aanwezigheid van Jean de Cock, John Matthysen, J. Van Looy en M. Wils.

De eerste lunch met John Matthysen (foto), Jean De Cock en Kolonel Wils samen met de contactman ging door op 5 december 1986 in “De Kleine Bareel”. Léon Van De Moer is later ook lid geworden.In april 1987 kwamen er drie leden bij en eind 1987 waren er 9 leden ….. en alle lunches bleven doorgaan in “De Kleine Bareel”.

Op 16 juli 1987 werd de eerste stuurgroep gevormd:

  • Voorzitter / Secretaris: John Matthysen
  • Ondervoorzitter: Robert Ruyssers
  • Penningmeester: Robert Strecker

Een eerste uitstap met de club vond plaats op 19 oktober 1987 met een bezoek aan “Gazet van Antwerpen”.

De club ontving haar charter op 5 mei 1988.

De “Buiten-lunch” activiteiten groeiden gestadig uit en 1989 werd afgesloten met twaalf bezoeken, uitstappen en reisjes met steeds een behoorlijk aantal deelnemers.

Twintig jaar later, in 2009, telde onze club 36 leden met een gemiddelde leeftijd van 73 jaar. in 2020, na 34 jaar clubwerking is het aantal leden gegroeid tot 50.

De eerste vier voorzitters: vlnr John Matthysen,

Leo Hellemans, Paul De Preter en Leo Winters

Het volgende quartet voorzitters: vlnr Marc Van der Hauwaert,

Herman Vandersypen, Jos Verspecht en Freddy Bernaerts.

In 2021:Leo Hellemans met zijn opvolgers, Marc Van der Hauwaert, Herman Vandersypen, Jos Verspecht, Freddy Bernaerts en Willy Jacobs

De Activiteiten

De Lunches

De clublunches vinden plaats op elke eerste en elke derde donderdag van de maand.
Op dit ogenblik komen we samen in “Het Weilandshof ” te Wijnegem.
Er worden tijdens die lunches regelmatig gastsprekers uitgenodigd.

Het Clubnieuws en eigen website:http://www.probusantwerpennoord.be

Heel in het begin (1987-1988) zorgde John Matthysen per brief voor de informatie aan de leden.
Robert Michiels (links op de foto) begon in 1990, toen hij secretaris werd, met het “Clubnieuws”. De opeenvolgende secretarissen zetten deze traditie voort.

Vanaf 2009, onder impuls van Paul De Preter en Marc Van der Hauwaert kwam een eigen website tot stand. De design van de website werd met veel smaak door Lieve Gosseye opgezet, het regelmatig beheer en onderhoud van de website werd door Maurice Kerkhofs als eerste webmaster opgenomen.

Dames /Partners

De dames /partners zijn steeds uitgenodigd op alle activiteiten behalve de normale clublunches. Vanaf 2019 werd toetreding tot de club ook mogelijk voor dames. In 2020 mochten we de eerste dames- leden verwelkomen !

De Fietstochten

Vanaf het begin werden er fietstochten georganiseerd. Tweemaal per jaar trekken we er op uit voor een tocht van een 35 à 40 km onderbroken door een gezellige lunch in een landelijke omgeving.
Onze fietstochten kregen een “professionele” inslag sinds Willy Van Meerbeeck de organisatie op zich nam. Zijn opvolgers, Jos Verspecht, Willy Jacobs..hielden de jongste jaren de traditie in stand. De 2-daagse tochten (Maastricht, Veluwe) kregen een vaste plaats op de Probus kalender!

Clubreizen

Sinds 1989 werd er elk jaar, uitgezonderd in 1996, een meerdaagse reis georganiseerd. De bestemmingen in de beginjaren waren: de Veneto (Noord-Italië), Weimar, de Cotswolds, Picardië en de Champagne streek, het “Land van de Katharen”, en Karlsruhe. Meer recent werden Oost- en Noord-Europa verkend: Krakau, Istrië, Slovakije, Estland en Letland en Bulgarije. Na een covid onderbreking in 2020 waren er zeer gesmaakte reizen naar Zuid-Europa: Athene/Thessaloniki (2021) en Sicilië (2022). Voor 2023 staat er een reis naar Montenegro op het programma.

Daguitstappen

Twee, drie keer per jaar wordt er een daguitstap georganiseerd waar 25 tot 35 leden en partners aan deelnemen. Soms zijn deze cultureel geïnspireerd, soms betreft het industriële bezoeken. De oudere leden herinneren zich de bezoeken aan Koksijde (Museum Paul Delvaux) en Veurne, Maastricht en de nabij gelegen Jezuïetenberg, orgelbouwer Gerard Pels in Herselt, Umicore Hoboken, Janssen Pharmaceutica. Meer recente uitstappen brachten ons naar Kleine Brogel, Aken, de hotelschool in Koksijde en Nieuwpoort, het Havenhuis in Antwerpen, Waterloo en Lessen.

Nationale Probusdag

Elk jaar wordt door één van de Probusclubs van België, momenteel zijn er 114, een nationale dag georganiseerd. Om beurt neemt een Nederlandstalige en een Franstalige club deze taak op zich. In 2009 werd tijdens deze nationale dag, die doorging in Antwerpen, ook het 25-jarig jubileum van Probus België gevierd.
Ook in 2023 wordt de nationale Probusdag in Antwerpen georganiseerd.

Wandelingen

In 2018 introduceerde Chris Block met veel succes natuurwandelingen, dikwijls met een culinair tintje.