Betekenis en doel van PROBUS  ®

  "Association of Retired PROfessional and BUSiness persons",

  1. “PROBUS”, een vereniging met een benaming afkomstig uit het Engels - Association of retired PROfessional and BUSiness-people - werd in 1965 in Groot-Brittannië opgericht door een lid van Rotary R.C. Caterham: Harold Blanchard.
  2. Probus is een multidisciplinaire vereniging van personen, die drager zijn van een academische graad en/of een leidinggevende functie in het actieve beroepsleven hebben uitgeoefend en die de leeftijd hebben bereikt waarop zij hun maatschappelijke functies grotendeels achter zich hebben gelaten.
  3. Velen hebben bij het verlaten van het actieve beroepsleven ondervonden hoe broos de vriendschap soms is en hoe vlug de onmisbare professionele relatie omslaat in vergetelheid. Probus biedt hen de mogelijkheid nieuwe hechte en blijvende vriendschapsbanden te smeden.
  4. Deze personen met verschillende politieke, filosofische of religieuze overtuiging verbinden er zich toe elkaar geregeld te ontmoeten om de onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen en hun postprofessionele levensjaren wijs en zinvol samen te beleven in een ontspannen geest van vriendschap en wederzijds begrip.
  5. Elke Probusclub leidt een zelfstandig leven; ze is geen serviceclub en heeft commerciële noch publicitaire doelstellingen. Er vormt zich wel een onderlinge vriendschapsband met andere clubs, zowel regionaal, nationaal als internationaal, onder meer via het Coördinatie- en Informatiecentrum C.I.C. Probus Belgium.

 Historiek en ontwikkeling van Probus

1 In ons land werd de eerste Probusclub opgericht op 26 januari 1984 door George Dick, lid van Rotaryclub Antwerpen-Ring. George was ook als nationaal coördinator 16 jaar lang de bezieler van de Belgische Probusclubs. Stany Verougstraete, lid van Probusclub Dendermonde en formateur van het C.I.C. in 2001, volgde hem in deze functie op van 2000 tot 2005. Jacques Vanden Berghe was nationaal coördinator van 2005 tot 2007en werd dan opgevold door Louis Croonen. Vanaf 1 januari 2010 zal Wilfried Samson de functie overnemen.

2. Wereldwijd overschrijdt PROBUS 5000 clubs en telt op heden meer dan 425.000 leden. In België zijn er op dit ogenblik bijna 100 clubs opgericht met meer dan 3000 leden.

3. PROBUS is ontstaan vanuit Rotary, maar is geen lid van ROTARY INTERNATIONAL en dus ook niet onderworpen aan de verplichtingen ervan. PROBUS is volledig onafhankelijk van ROTARY maar heeft er wel nauwe banden mee. Zie Probus Internationaal

4. Bij het stichten van een nieuwe Probusclub zullen de stichtende Probus- of Rotary peterclubs, contact opnemen met het C.I.C. PROBUS BELGIUM, zodra het initiatief voor de vorming van een nieuwe club genomen is. Het CIC dient formeel zijn akkoord te bevestigen met de oprichting van een nieuwe club. De nationale coördinator of een regionale coördinator zullen op hun beurt de bestaande Probusclubs uit de betrokken regio inlichten. Zie Probus Belgium

5. De initiatiefnemer, lid van de stichtende Probus- of Rotaryclub, zal een groep personen bijeenbrengen die aan de verplichte voorwaarden voor het Probus-lidmaatschap beantwoorden. Hij zal deze groep leiden tot het bestuur van de nieuwe Probusclub is samengesteld. Hij kan optreden als stichtend voorzitter of eventueel een adviserende functie vervullen in de beginfase van de nieuwe club.

6. Pas wanneer nieuwe Probusclubs voldoen aan de door het C.I.C. gestelde criteria kunnen zij gecharterd worden en wordt hen het recht verleend het logo en de naam Probusclub te voeren.

 

 
Webdesign:lieve + 32 (0)476 44 16 72